ரொரன்றோ மேயர் Rob Ford ன் நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து கவனிப்பது நல்லது.  இப்படி ஒருவர் எப்படி மேயரானார் என்கிற கேள்வியே தொடந்து எழுகின்றது.  2008 ல் இவர் கவுன்சிலராக இருந்த போது “Those Oriental people work like dogs. … They’re slowly taking over என்றும் they even sleep beside machines என்றும் கூறியிருந்தார்.  அப்போது இதற்கான த்மது எதிர்ப்பைக் காட்டும் போராட்டம் ஒன்றை ஒருங்கிணைத்தவர் ஆன Krystyn Wang-Tam அதன் பின்னர் தானும் அல்ல்து தன்னைப் போன்றவர்களும் அரசியலில் முழுமையாக ஈடுபடவேண்டிய தேவையை உணர்ந்து 2010 ல் கவுன்சிலர் தேர்தலில் நின்று 27ம் வட்டாரத்திற்கான கவுன்சிலராகத் தெரிவுசெய்யப்பட்டுள்ளார்.  Rob Ford போன்ற அது தீவிர வலது சாரிகள் செய்கின்ற மக்கள் விரோத அரசியலை பார்க்கின்ற அதே நேரம் அதற்கான எதிர்ப்பாக உருவான Krystyn Wang-Tam போன்றவர்களை ஆதரிப்பது ஆரோக்கியமானதாக இருக்கும் என்று நம்புகின்றேன்.  Krystyn Wang-Tam பற்றிய விக்கி பீடியா பக்கம் http://en.wikipedia.org/wiki/Kristyn_Wong-Tam

 

சமீபத்திய Toronto Life இதழில் The Anti-Ford என்கிற Nicholas Hune-Brown எழுதிய கட்டுரை ஒன்று வந்துள்ளது,  அதில்  Krystyn Wang-Tam எப்படி ஒரு புதிய குடிவரவாளராகக் கனடாவில் நுழைந்து தனது Sexual Orientation காரணமாக வீட்டைவிட்டு வெளியேறி தனது பல்கலைக்கழகக் கல்வியில் இருந்து இடையில் வெளியேறி, தான கற்கவேண்டியது மக்களிடம் தான் இருக்கின்றது என்று, தனது வாசிப்பினூடக தன்னைத் தகவமைத்து, ஒரு வெற்றிகரமான Realtor ஆகி தனது Political Activism காரணமாக இன்று மக்கள் பிரச்சனையை முன்வைத்து பேசிப் போராடும் ஒரு கவுன்சிலராக வந்தது வரை குறிப்பிடப்படுகின்றது.

 

பின் இணைப்பு :- Rob Fordன் பத்தாண்டு கால சர்ச்சைகள் என்று the gloe and mailல் வெளியான கட்டுரை ஒன்று http://www.theglobeandmail.com/news/national/toronto/rob-ford-and-a-decade-of-controversy/article1678543/